เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี

Color MFPs

(รองรับเพียงข้อมูลในภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Understanding the increasing importance of color in business communications, KYOCERA has developed a series of color products. With standard copy, print and color scan capabilities combined with advanced paper handling and finishing options, these devices are capable of fulfilling the color document production needs of all kind of business.

: Standard: OptionalBlank : Not Available

Multifunction
Model No. Category A3/A4 Printing speed(A4)
(Mono/Color)
Print Copy Scan Fax
2018-06-01 ECOSYS M6635cidn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 35/35 1 1 1 1
2018-06-01 ECOSYS M6630cidn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 30/30 1 1 1 1
2018-02-01 ECOSYS M8130cidn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 30/30 1 1 1 1
2018-02-01 ECOSYS M8124cidn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 24/24 1 1 1 1
2017-07-25 TASKalfa 8052ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 80/70 1 1 1 1
2017-02-22 ECOSYS M5526cdw เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 26/26 1 1 1 1
2017-02-22 ECOSYS M5526cdn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 26/26 1 1 1 1
2017-02-22 ECOSYS M5521cdw เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 21/21 1 1 1 1
2017-02-22 ECOSYS M5521cdn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 21/21 1 1 1 1
2016-11-08 TASKalfa 6052ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 60/55 1 1 1 1
2016-11-08 TASKalfa 5052ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 50/50 1 1 1 1
2016-11-08 TASKalfa 4052ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 40/40 1 1 1 1
2016-11-08 TASKalfa 3252ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 32/32 1 1 1 1
2016-11-08 TASKalfa 2552ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 25/25 1 1 1 1
2016-01-27 TASKalfa 406ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 40/40 1 1 1 1
2016-01-27 TASKalfa 356ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 35/35 1 1 1 1
2016-01-27 TASKalfa 306ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 30/30 1 1 1 1
2015-07-10 ECOSYS M6535cidn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 35/35 1 1 1 1
2015-07-10 ECOSYS M6035cidn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 35/35 1 1 1
2015-07-10 ECOSYS M6530cdn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 30/30 1 1 1 1
2015-07-10 ECOSYS M6030cdn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 30/30 1 1 1
2014-07-10 TASKalfa 7551ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 75/70 1 1 1 1
2014-07-10 TASKalfa 6551ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 65/65 1 1 1 1
2014-07-10 TASKalfa 5551ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 55/50 1 1 1 1
2014-07-10 TASKalfa 4551ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 45/45 1 1 1 1
2014-07-10 TASKalfa 3551ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 35/35 1 1 1 1
2014-07-10 TASKalfa 3051ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 30/30 1 1 1 1
2014-07-10 TASKalfa 2551ci เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 25/25 1 1 1 1
2014-07-10 ECOSYS FS-C8525MFP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 25/25 1 1 1 1
2014-07-10 ECOSYS FS-C8520MFP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A3/A4 20/20 1 1 1 1
2014-07-10 ECOSYS FS-C2126MFP+ เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 26/26 1 1 1 1
2014-07-10 ECOSYS FS-C2026MFP+ เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี A4 26/26 1 1 1