เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ

Monochrome MFPs

(รองรับเพียงข้อมูลในภาษาอังกฤษเท่านั้น)

When it comes to black and white copiers and multifunctional products (MFPs), KYOCERA provides the industry’s most comprehensive line of award-winning low to high volume devices. With print, scan, fax optional functions, and other expandable paper handling options, these devices can improve the workflow and efficiency of any size business.

: Standard: OptionalBlank : Not Available

Multifunction
Model No. Category A3/A4 Printing speed(A4)
(Mono/Color)
Print Copy Scan Fax
2018-08-15 ECOSYS M3660idn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 60 1 1 1 1
2018-08-15 ECOSYS M3645idn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 45 1 1 1 1
2018-08-15 ECOSYS M3645dn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 45 1 1 1 1
2018-08-15 ECOSYS M3145dn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 45 1 1 1
2018-04-17 TASKalfa 9002i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 90 1 1 1 1
2018-04-17 TASKalfa 4012i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 40 1 1 1 1
2018-04-17 TASKalfa 3212i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 32 1 1 1 1
2018-02-01 ECOSYS M4132idn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 32 1 1 1 1
2018-02-01 ECOSYS M4125idn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 25 1 1 1 1
2017-08-25 TASKalfa 8002i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 80 1 1 1 1
2017-08-25 TASKalfa 7002i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 70 1 1 1 1
2017-02-24 ECOSYS M2640idw เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 40 1 1 1 1
2017-02-24 ECOSYS M2540dn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 40 1 1 1 1
2017-02-24 ECOSYS M2040dn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 40 1 1 1
2017-02-22 TASKalfa 3511i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 35 1 1 1 1
2017-02-22 TASKalfa 3011i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 30 1 1 1 1
2016-11-08 TASKalfa 6002i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 60 1 1 1 1
2016-11-08 TASKalfa 5002i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 50 1 1 1 1
2016-11-08 TASKalfa 4002i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 40 1 1 1 1
2014-07-14 ECOSYS M3560idn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 60 1 1 1 1
2014-07-14 ECOSYS M3550idn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 50 1 1 1 1
2014-07-14 ECOSYS M3540idn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 40 1 1 1 1
2014-07-14 ECOSYS M3040idn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 40 1 1 1
2014-07-14 ECOSYS M3540dn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 40 1 1 1 1
2014-07-14 ECOSYS M3040dn เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 40 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 8001i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 80 1 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 6501i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 65 1 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 5501i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 55 1 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 4501i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 45 1 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 3501i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 35 1 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 3510i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 35 1 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 3010i เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 30 1 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 2201 เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 22 1 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 2200 เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 22 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 1801 เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 18 1 1 1 1
2014-07-11 TASKalfa 1800 เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 18 1 1 1
2014-07-11 ECOSYS FS-6530MFP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 30 1 1 1 1
2014-07-11 ECOSYS FS-6525MFP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A3/A4 25 1 1 1 1
2014-07-11 ECOSYS FS-1125MFP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 25 1 1 1 1
2014-07-11 ECOSYS FS-1025MFP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 25 1 1 1
2014-07-11 ECOSYS FS-1120MFP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 20 1 1 1 1
2014-07-11 ECOSYS FS-1020MFP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 20 1 1 1
2014-07-11 ECOSYS FS-1035MFP/DP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 35 1 1 1
2014-07-11 ECOSYS FS-1030MFP/DP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 30 1 1 1
2014-07-11 ECOSYS FS-1030MFP เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ A4 30 1 1 1