แนวคิด ECOSYS

Ecosys Concept

 

Ecosys Concept

คำว่า ECOSYS ย่อมาจากคำว่า Ecology Economy และ System ซึ่งเป็นระบบการพิมพ์เลเซอร์พริ้นเตอร์และระบบการถ่ายเอกสารที่ให้ประโยชน์กับผู้ใช้ทางด้านการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ความประหยัด และความสามารถในการต่อเชื่อมเพื่อใช้ในระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ ซึ่งตอบสนองการใช้งาน ได้อย่างครบครัน โดย Kyocera เป็นผู้คิดค้นระบบนี้เพื่อใช้กับเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ของเคียวเซร่าเท่านั้น หลักการของระบบ ECOSYS ก็คือ การไม่ใช้ระบบ toner cartridge ซึ่งเป็นชุดผงหมึกที่รวมอุปกรณ์อื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน ระบบนี้จะใช้กับเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขนาดเล็กโดยทั่วไป แต่ Kyocera จะทำการแยกอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญหลักๆ เช่น ดรัมแม่แบบสร้างภาพ ชุดสร้างภาพหรือ developer แผ่นยางทำความสะอาด ลูกกลิ้งลูกยางต่างๆ และกล่องบรรจุผงหมึก ออกจากกัน โดยนำดรัมแม่แบบชนิดซิลิคอนซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าดรัมแม่แบบโดยทั่วไปซึ่งเป็นชนิด OPC ถึง 30 เท่า มาใช้แทน และยังออกแบบให้ชิ้นส่วนต่างๆ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเท่ากับอายุการใช้งานของตัวเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น คือประมาณ 3 ปีหรือ 100,000 แผ่น และสูงสุดถึง 500,000 แผ่นในบางรุ่น แตกต่างจากเครื่องที่มีระบบการทำงานแบบ ชุด toner cartridge ซึ่งจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สูงกว่าเนื่องจากมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองมากกว่า ดังนั้นอุปกรณ์สิ้นเปลืองเพียงอย่างเดียวของเลเซอร์พริ้นเตอร์และ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ระบบ ECOSYS จาก จากเคียวเซร่า ก็คือผงหมึกเพียงอย่างเดียว ตัวเครื่องยังมีความทนทานมากกว่าเครื่องโดยทั่วไป
นอกจากนี้ผงหมึกของเคียวเซร่าในระบบ ECOSY  ยังมีอายุการใช้งานได้นานกว่ายี่ห้ออื่นๆ เพราะมีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อแผ่นเริ่มต้นเพียง 12 – 63 สตางค์ เท่านั้น และยังเป็นยี่ห้อเดียวที่มีดรัมแม่แบบที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 3 ปี หรือ 100,000 แผ่น สูงสุดถึง 500,000 แผ่นในบางรุ่น ดังนั้นองค์กร หรือผู้ใช้งานเลเซอร์พริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ที่มีการพิมพ์งานจำนวนมาก จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนการพิมพ์ซึ่งสามารถจะช่วยให้หน่วยงานที่ใช้ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการพิมพ์งานได้มากกว่าระบบอื่นๆ อีกด้วย

(รองรับเพียงข้อมูลในภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Ecosys Concept
(รองรับเพียงข้อมูลในภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Introduction